KEJORAVISI
Menjadikan Wilayah KEJORA Makmur dan Sejahtera pada tahun 2020 

MISI
Menerajui pembangunan wilayah Johor Tenggara melalui pemerkasaan modal insan dan pemapanan ekonomi secara strategik dan berkesan 

OBJEKTIF
Objektif KEJORA berdasarkan kepada tiga objektif "Dasar Ekonomi Baru" iaitu mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi, mewujudkan peluang-peluang pekerjaan dan mempercepatkan pertumbuhan ekonomi di Wilayah Johor Tenggara

No comments:

Post a comment